علی اکبر صالحی در پاسخ به این سوال که آیا شما خواهید توانست به تعهدات خود در خصوص اجرای توافق هسته ای عمل کنید ، گفت: ما برچیدن سانتریفیوژها از تاسیسات هسته ای مان را همانگونه که آژانس بین المللی انرژی اتمی به آن اذعان کرده است ، آغاز کرده ایم و این فرآیند به مسیر خود ادامه می دهد.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان در پاسخ به سوالی در خصوص بیانات مقام معظم رهبری در قبال آمریکا گفت: این امر به روابط پرتنش ما در گذشته با آمریکا ربط دارد.