به گزارش سوکا ، زمانی که این خبر به گوشمان رسید ابتدا گمان کردیم پای چند ملی پوش بولینگ و بیلیارد در میان است، همان هایی که قبلا در رقابت های برون مرزی مدال و مقام به دست آورده بودند و با آنها مصاحبه هم انجام داده بودیم. گفته می شد این چند خانم بیلیاردباز به دلیل اینکه بدون حجاب در رقابت هایی در خارج از کشور شرکت کرده اند محروم شده اند، آن هم به مدت یک سال.

دو روز که گذشت متوجه شدیم این بیلیاردبازها هیچکدام ملی پوش نبوده اند. در واقع ورزشکارانی بوده اند که با هزینه شخصی و به صورت آزاد در رقابت هایی خارج از کشور شرکت کرده اند.

رئیس فدزاسیون و سایت وزارت ورزش گفتند:«این ها اصلا ملی پوش نبودند. بیلیاردباز حرفه ای هم نبودند.»

اگر اینها ملی پوش نبودند و حرفه ای محسوب نمی شدند چطور با یک سال محرومیت مواجه شده اند؟ فدراسیون بولینگ و بیلیارد دقیقا چه کسانی را و از حضور در چه رقابت هایی محروم کرده است؟! این بیلیاردبازان که هر زمان بخواهند دوباره می توانند در هر مسابقه ای که دلشان خواست در خارج از کشور شرکت کنند! اسکندری رییس فدراسیون بولینگ و بیلیارد در ابتدا با آب و تاب از محرومیت یک ساله این ورزشکاران می گفت اما حالا پاسخگوی هیچ تماسی نیست. این اتفاق را می توان نخستین اشتباه بزرگ ورزشی در سال ۹۶ قلمداد کرد.