فال روزانه پنج شنبه ۵ تیر ماه ۹۳

فال روزانه پنج شنبه 5 تیر ماه 93

فروردین
در خانه ناراحتی و مخالفت پیش می آید. زیرا به خاطر توجه به آرزوهایتان و فکر کردن به آن ها به همسرتان بی توجهی کرده اید.

 اردیبهشت
برخی از مشکلات شخصی و احساسی باعث شده است احساس تنهایی و ناامنی کنید . اما با تاثیر سیارات اعتماد به نفس تان به شما بر می گردد و اهداف جدیدی می یابید. هر نقشی در زندگی دارید اکنون زمان درخشیدن و موفقیت است .

خرداد
امروز ستارگان فضایی جالب و پر از پیشامد را فراهم می کنند. در رابطه با مسائل مالی اتفاقات جالبی می افتد یا شاید خیلی وقت پیش محبتی کرده اید و اکنون آن را فراموش کرده اید اما پاداش آن را می گیرید. حتماً سعی کنید تمام فرصت ها را به دست آورید زیرا این جور اتفاق ها به ندرت پیش می آید. یادتان می آید که چند بار خودتان را به خاطر از دست دادن فرصت ها سرزنش کرده اید.

تیر
در مورد مسائل خانوادگی خلاق هستید.شاید با این تغییر دکوراسیون،همسرتان نتواند تلویزیون را پیدا کند اما شما هم در حال حاضر کمی بی حوصله هستید تا با او شوخی کنید.شاید بخواهید دوستی را دعوت کنید تا این کار شما را تحسین کند.

مرداد
امروز اجتماعی تر از همیشه اید و از همراهی با افراد آشنا، لذت خواهید برد. این فرصت بسیار خوبی است که به آشنایانتان نزدیک تر شده و این آشنایی را تبدیل به دوستی کنید. ممکن است تعریفی راجع به کلوپ یا جماعتی بشنوید که درست در مسیر راهتان است، در این صورت برای این که عضو آن جا شوید، درنگ نخواهید کرد.

شهریور
امروز به سختی می توانید خودتان را از خرید کردن مجاب کنید.اما بهتر است قبل از این که به خرید بروید بدانید چقدر می توانید خرج کنید.اگر با دوستی بیرون می روید به فکر پول خرج کردن هم باشید.
مهر 
اگر می خواهید بهترین بهره را از امروزتان ببرید بهتر است تغییراتی در برنامه عادی روزهای دوشنبه تان بدهید.شما خیلی زود علاقه تان را به چیزهای آشنا و دست دوم از دست می دهید و خسته می شوید.پس بهتر است قبل از این که احساس ناآرامی کنید تغییراتی را ایجاد کنید و در این صورت می توانید تمام روز رابدون خستگی به کارهایتان بپردازید.

آبان
بعضی از افراد امروز در رفتارشان تعادل ندارند.شاید هم شما یکی از این افراد باشید که احساسات مطمئنی ندارند وخودتان در رابطه با آنان مطمئن نیستید.در هر صورت چه این عدم اطمینان از جانب شما باشد و چه نباشد همه چیز مهم می باشد.

آذر
امروز متوجه می شوید که می خواهید ریسکهی بزرگی انجام دهید. از همیشه جاه طلب ترید بطور قطع، و بهمین دلیل تاثیر خوبی روی دیگران خواهید گذاشت. تا زمانی که قدرت خود را تا جائیکه برایتان امکان دارد عرضه می کنید نتایجی راکه انتظار دارید خواهید گرفت. امروز روز خوبی است که با یک آدم هم فکر و هم احساس دور هم جمع شوید و خود را تخلیه روحی نمائید.

دی 
شما با هر چیزی می توانید کنار بیایید اما از سوء تفاهم متنفرید. یادتان باشد که مردم گاهی دوست ندارند چیزی را بشنوند که می خواهند بشنوند زیرا تنها در این صورت است که می توانند از زیر بار مسئولیت هایشان شانه خالی کنند امروز سعی کنید در این بازی برنده شوید.

بهمن 
گر چه ممکن است تمایل نداشته باشید که قبول کنید که شخصی دروغ می گوید اما در عین حال مطمئن هم نیستید که آن شخص راست می گوید . شاید آنها با این دروغها از خودشان حمایت می کنند یا سعی می کنند موضوعی را از شما پنهان کنند . متولد بهمن ! با روش بی نظیر خود به حقیقت مطالب پی خواهید برد.

اسفند
اگر یک دوست یا آشنا از روی لجبازی از پذیرش وضعیت جدیدتان امتناع کند ارتباط خودتان را با او قطع کنید شما مایل هستید مردمی که خودتان بزرگ کرده اید امر و نهی کنید تا خوشبخت شوند. اما جایز نیست در این راه خودتان را بدبخت کنید. زیرا بدون آنها هم می توانید زندگی را سر کنید.

فال امروز پنج شنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۳ در سایت تفریحی سوکا