تیم ملی فوتبال ایران در لحظه ورود به تهران با تعداد زیادی از هوادارانی مواجه شد که به استقبال ملی پوشان آمده بودند. بازیکنان و اعضای کادر فنی مجبور بودند از میان جمعیت زیادی از هواداران عبور کنند و خودشان را به بیرون از سالن فرودگاه برسانند.

http://www.sooka.ir/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO-PersianScript/cache/799ca_450185_874.jpg

http://www.sooka.ir/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO-PersianScript/cache/3780b_9yw3legd1hpe2w2y3079.jpg

http://www.sooka.ir/wp-content/plugins/RSSPoster_PRO-PersianScript/cache/64599_0rrrz3v0d3jagp9q740u.jpg

کارلوس کروش که یکی از چهره های مورد توجه تیم ملی در فرودگاه بود، در میان جمعیت محبوس شده بود که ایراندوست، بازیگر نقش غول برره نزد او رفت و راه را برای کروش باز کرد. غول برره هم یکی از افرادی بود که به استقبال تیم ملی رفت و زمانی که دید می تواند به کروش کمک کند تا خودش را به خودرو مورد نظرش برساند، راه را برای او باز کرد. (فارس و مهر)