محسن بنگر مدافع تیم پرسپولیس تهران که برای گذراندن تعطیلات خود به بندرعباس رفته است، از انجمن حمایت از کودکان سرطانی استان هرمزگان بازدید کرد، وی همچنین عکس هایی یادگاری با این کودکان انداخت که تعدادی از آن ها را در زیر می بینید.