عکس چهره بازیگران مشهور از جوانی تا بزرگسالی

عکس چهره بازیگران مشهور از جوانی تا بزرگسالی

برخی از بازیگران در طول سال ها تغییرات بسیاری کرده اند اما برخی دیگر بسیار جوان مانده اند و هیچ چروکی در صورت آن ها دیده نمی شود. دیدن عکس های قدیمی به خصوص عکس های قدیمی بازیگران حالتی از نوستالژیک را برای ما به هم راه دارد، دیدن چهره های آنها در طول سالیان متمادی بر روی پرده سینما و یا صفحه تلویزیون این امکان را به ما می دهد

 

تا تاثیرات گذر زمان بر روی خطوط چهره افراد را ملموس تر و واضح تر درک کنیم و درباره « زمان » و گذر سالها بیشتر بیندیشیم.در این گزارش تصاویری از تاثیرات گذر زمان را بر روی چهره های معروف هالیوود خواهید دید.

عکس چهره بازیگران مشهور از جوانی تا بزرگسالیهریسون فورد ۱۹۷۸, ۱۹۸۰, ۱۹۸۵, ۱۹۹۷, ۲۰۱۶
عکس چهره بازیگران مشهور از جوانی تا بزرگسالیگلدی هاون ۱۹۶۹, ۱۹۷۲, ۱۹۸۰, ۲۰۰۲, ۲۰۱۵
عکس چهره بازیگران مشهور از جوانی تا بزرگسالیجک نیکلسون ۱۹۶۰, ۱۹۷۰, ۱۹۷۶, ۱۹۸۶, ۲۰۱۲
عکس چهره بازیگران مشهور از جوانی تا بزرگسالیکیانا ریوز ۱۹۹۱, ۱۹۹۶, ۲۰۰۰, ۲۰۰۵, ۲۰۱۵
عکس چهره بازیگران مشهور از جوانی تا بزرگسالیمریل استریپ ۱۹۶۸, ۱۹۷۹, ۱۹۹۰, ۲۰۰۵, ۲۰۱۵
عکس چهره بازیگران مشهور از جوانی تا بزرگسالیجانی دپ ۱۹۹۰, ۱۹۹۵, ۲۰۰۱, ۲۰۰۹, ۲۰۱۶
عکس چهره بازیگران مشهور از جوانی تا بزرگسالیجان تراولتا ۱۹۷۷, ۱۹۸۰, ۱۹۸۹, ۲۰۰۱, ۲۰۱۶
عکس چهره بازیگران مشهور از جوانی تا بزرگسالیجولیان مور ۱۹۸۵, ۱۹۹۵, ۲۰۰۱, ۲۰۰۵, ۲۰۱۶
عکس چهره بازیگران مشهور از جوانی تا بزرگسالیتام هنکس ۱۹۸۲, ۱۹۸۸, ۱۹۹۵, ۲۰۰۷, ۲۰۱۶
عکس چهره بازیگران مشهور از جوانی تا بزرگسالیهلن میرن ۱۹۶۹, ۱۹۷۰, ۱۹۸۰, ۱۹۹۴, ۲۰۱۶
عکس چهره بازیگران مشهور از جوانی تا بزرگسالیتیلدا اسوینتون ۱۹۸۵, ۱۹۸۸, ۲۰۰۱, ۲۰۰۷, ۲۰۱۶