مهرداد پولادی بازیکن ایرانی ۹۰ دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت. شایعات زیادی درباره عدم بازگشت این بازیکن به ایران شنیده می شود. پولادی بازی شیلی و سوئد را هم به دلیل مشکل سربازی اش، از دست داد. این تصاویری از پولادی در بازی لخویا است. الشحانیه موفق شد در این مسابقه خارج از خانه، تیم صدرنشین لیگ را متوقف کند.