عکس دایانا حکیمی در کنار پدرش دانیال حکیمی

عکس دایانا حکیمی در کنار پدرش دانیال حکیمی 

دایانا حکیمی دختر دانیال حکیمی همۀ وقت} در کنار پدرش در مراسم های مختلف سینمایی حاضر میشود. تازه ترین تصویر او را برای شما حاضر نموده ایم. عکس های جدیدی از دایانا حکیمی در کنار پدرش دانیال حکیمی را دیدن میکنید.

عکس دایانا حکیمی در کنار پدرش دانیال حکیمی

عکس دایانا حکیمی در کنار پدرش دانیال حکیمی

دایانا حکیمی دختر دانیال حکیمی بازیگر کشورمون, عکس های جدیدی از خودش در کنار پدرش را منتشر کرد.این بازیگر جوان از علاقه و دوست داشتن پدرش نوشته بود.