مهراب قاسم خانی نویسنده مجموعه هایی چون: پژمان، پاورچین، نقطه چین، شب های برره و باغ مظفر و…..در اینستاگرام خود نوشت: این پسر ما پریشب رفت خونه مامان بزرگش واسه اولین بار تو زندگیش کرسی دید.

گفت:«آخ جون کرسی». بعد پرید خوابید روش. خوب این بچه جدیدا ندیدن این چیزا رو طفلیا، بلد نیستن چطوری باید ازش استفاده کرد…

یادش بخیر، ما اینقدری بودیم نفتیه با چرخ میومد سر کوچه داد میزد:«نففففففتیه» بعد ما با پیت میرفتیم میگرفتیم میاوردیم میریختیم تو تنها منبع گرمای خونه مون که یه بخاری نفتی بود، شبای زمستون همه رختخواب پهن میکردیم دورش میخوابیدیم .

پ.ن: تازه اون بخاری اسباب بازیمون هم بود. با پیمان تف میکردیم روی کوره اش بعد تفمون جلز ولز میکرد میچرخید سرمون گرم می‌شد.