عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهان

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهان

ساخت کانال پاناما ماجراهای زیادی دارد اما در نهایت این امریکا بود که توانست اقیانوس اطلس را به ارام متصل کند و خیال همه راحت شود. آبراه پاناما یک آبراه غیرطبیعی است که یک سفر دریایی عادی بین نیویورک و سان فرانسیسکو را از ۲۲۵۰۰ کیلومتر به ۹۵۰۰ کیلومتر کاهش داده است. این کانال ۷۷ کیلومتری در کشور پاناما احداث شده و اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس متصل می‌سازد.

 

احداث این آبراه یکی از بزرگ‌ترین و دشوارترین پروژه‌های مهندسی در جهان بوده است و در جریان ساخت آن ۲۷۵۰۰ کارگر جان خود را از دست دادند. نخستین گام‌های احداث این کانال در سال‌های ۱۸۸۰ توسط فرانسویان برداشته شد اما ساخت کانال در ۱۹۰۳ به آمریکایی‌ها واگذار گردید و در سال ۱۹۱۴ مورد بهره برداری قرار گرفت.

 

سطح آب کانال به دلیل وجود یک دریاچه در مسیرش با سطح آب‌های آزاد یکی نیست از این رو لازم است کشتی‌ها در ابتدای کانال با استفاده از بالابرهای هیدرولیکی (سدهای متحرک و بالا و پایین بردن سطح آب با کمک پمب های قوی) از سطح آب دریای آزاد به سطح آب کانال انتقال یابند و بالعکس که این موضوع از نکات پیچیده طراحی کانال پاناما است.

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهاناحداث پروژه در سال ۱۹۰۳ به آمریکایی‌ها واگذار گردید

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهاننمایی از دیواره های در حال ساخت در سال ۱۹۱۲

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهانحفاری کانال در سال ۱۹۱۳

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهانکانال در حال ساخت در سال ۱۹۱۳

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهانکارگران در کنار ماشین حفاری در سال ۱۹۱۳

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهاندریاچه سرریز کانال پاناما در سال ۱۹۱۴

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهان

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهانروزولت در حال بازدید از سایت احداث کانال در سال ۱۹۰۴

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهانخطوط ریلی مورد استفاده در جریان حفاری در سال ۱۹۰۴

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهانبیل‌های بخار سنگ‌های منفجر شده را جهت خروج از کانال بار می‌زنند

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهانتئودور روزولت سوار بر یک ماشین حفر بخار در سایت احدث کانال در سال ۱۹۰۸

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهانکارگران در کنار یک لوکوموتیو ایستاده‌اند در حالی‌که در پس‌زمینه یک بیل بخار ماشین حمل خاک را بار می‌زند- سال ۱۹۰۹

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهانکارگران در حال کار گذاشتن دینامیت در سال ۱۹۰۹

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهانسد متحرک پدرو میگوئل در کانال پاناما در سال ۱۹۱۰

عکسهای تاریخی جالب از زمان ساخت آبراه های جهانسایت احداث کانال در سال ۱۹۱۰