به گزارش سوکا عبدالمالکی هر چند سال های زیادی است که در حوزه موسیقی پاپ می خواند اما آنطور که باید و شاید هنوز نتوانسته است در سطح اول موسیقی پاپ ایران جای خودش را محکم کند. البته این خواننده حاشیه های جذابی هم در این سالها داشت. نمونه اش خداحافظی او از خوانندگی با انتشار نامه ای در دو سال گذشته است. خداحافظی که چند ماهی طول نکشید و او بازهم با موسیقی آشتی کرد و برای هوادارانش خواند. تک آهنگ های این خواننده نزد دوستداران موسیقی پاپ شهرت بیشتری دارد. امشب این خواننده مهمان مهران مدیری در برنامه دورهمی خواهد بود.