به گزارش سوکا ، صبا فصل عجیبی را با علی دایی سپری کرد. شروع کار به عنوان یک تیم متوسط، ادامه کار به عنوان یک تیم مدعی، سقوط به عنوان یک تیم افت کرده و در نهایت دوباره اوج گرفت. علی دایی اما دیگر نمی خواهد در قم حضور داشته باشد و این را به اطرافیانش هم گفته است.

اما شایعه مهم تر درباره علی دایی این است که قصد سفری بلندمدت به آمریکا را دارد. گفته می شود دغدغه های بیزنسی علی دایی در ینگه دنیا عامل این اتفاق است. او می خواهد مدتی از ایران برود و این بدان معناست که همانند دو فصل پیش مدتی از فوتبال ایران دور باشد.

گفته می شود علی دایی پروژه های جدیدی در تجارت و دنیای بیزنس در دست دارد که حالا دامنه این تجارت های پرسود به آمریکا هم کشیده شده است.

علی دایی هر سال چند فروشگاه جدید تاسیس می کند و در کنار آن کار واردات و صادرات کالاهای ورزشی انجام می دهد. سر آقای گل جهان بیش از اندازه شلوغ شده. او فرصت کافی برای مربی گری در فوتبال خواهد داشت؟