به گزارش سوکا سیما، به نام حضرت حق ؛

سلام و عرض ارادت ، .
– دوستان عزیز طبق معمول باز هم من رو شرمنده الطاف و محبت های خودتون کردید ، امیدوارم لیاقت این همه مهر شما داشته باشم . .
– عزیزان من ، هیچ وقت نگاه مسابقه به این لیگی که برای خندیدن شما بود نداشتم و نیت فقط شاد کردن شما نازنینان بود . .
– کم توانی من رو امیدوارم به بزرگی خودتون ببخشید ، امید که در جاهای دیگری که مشغول کار هستم بتوانم نظر شما مشکل پسندان رو جلب کنم ، .
– در نهایت آغاز هفته ای سرشار از نگاه و سایهء پروردگار را برایتان آرزومندم .

تنتون سلامت ، مهرتون ابدی ،
یاحق.