به گزارش سوکا، ظریف در اینستاگرام خود نوشت:

تشرف به عتبات، اولین سفر رسمی به عراق، ۲۳ و ۲۴ آبان ۱۳۶۹