به گزارش سوکا به نقل از ایسنا، این مقام وزارت امور خارجه تاکید کرد: با توجه به انتشار مطلبی منسوب به محمدجواد ظریف در اینستاگرام، بار دیگر به اطلاع رسانه‌های گروهی و افکار عمومی می‌رساند، وزیر محترم امور خارجه هیچ صفحه شخصی در اینستاگرام ندارد.