به گزارش سوکا ورزشی ، در این دیدار نیمار هم مدل جدیدی برای موهای خود برگزیده بود و سر خود را تراشیده بود، چهره ستاره برزیلی شبیه زمانی شده بود که دوران فوتبال خود را در کشورش آغاز کرده بود. البته مدل جدید نیمار را هیچکس نپسندید، این را می توان از واکنش های هوادارانش در فضای مجازی متوجه شد.