طوفان تهران چه کرد

 مجله مهر: طوفان عجیب تهران آن قدر ناگهانی بود که در چند دقیقه کوتاه، روزگار پایتخت را تیره و تار کرد.توفان عصر امروز تهران که بیش از ۱۱۰ کیلومتر سرعت داشت تا لحظه تنظیم این خبر ۵ کشته، ۲۰ زخمی و میلیونها تومان خسارت به بارآورده است.عکس های کاربران «مجله مهر» از خیابان های مختلف تهران و خسارت های توفان را ببینید.

 

عکس های از تیره وتار کردن طوفان تهران

طوفان در تهران چه کرد / عکس

عکس های از تیره وتار کردن طوفان تهران

طوفان در تهران چه کرد / عکس

عکس های از تیره وتار کردن طوفان تهران

طوفان در تهران چه کرد / عکس

عکس های از تیره وتار کردن طوفان تهران

طوفان در تهران چه کرد / عکس

عکس های از تیره وتار کردن طوفان تهران

طوفان در تهران چه کرد / عکس

عکس های از تیره وتار کردن طوفان تهران

طوفان در تهران چه کرد / عکس

طوفان در تهران چه کرد / عکس

عکس های از تیره وتار کردن طوفان تهران

a6486501564102a