به گزارش سوکا و به نقل از مهر، کوروش ساکی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان نورآباد از طلب ۲۳۰ میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سازمان های بیمه گر خبر داد.

وی افزود: دریافت این مطالبات برای دانشگاه علوم پزشکی بسیار حیاتی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: در استان لرستان باید ۱۰۰ هزار متر مربع فضای درمانی ایجاد شود تا به نرم کشوری در این زمینه برسیم.

ساکی با بیان اینکه در حال حاضر به نسبت هر هزار نفر یک و نیم تخت بیمارستانی در لرستان وجود دارد، گفت: از هفته آینده طرح هایی برای ایحاد ۵۰ هزار متر مربع فضای درمانی در استان، اجرایی می شود و این در حالیست که در شهرستان نورآباد نیز ۸ پروژه برای تامین فضای درمانی از جمله خانه بهداشت، پایگاه سلامت و … اجرا می شود.

وی اضافه کرد: برای تامین فضای درمانی مناسب در استان ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در این راستا عملیات ساخت ۵۰۰ تخت بیمارستانی نیز آغاز شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: در حالی که در استان به ازای هر هزار نفر یک و نیم تخت وجود دارد، در شهرستان نورآباد این آمار ۱۲۵ تخت کمتر از نرم استانی است.

ساکی گفت: باید به گونه ای عمل کنیم که تا پایان سال ۳۰ درصد از فضای درمانی مورد نیاز لرستان ایجاد شود.