به گزارش سوکا به نقل از مهر، یعقوب پشوتنی، وزنه بردار تیم منتخب خوزستان در ادامه رقابتهای بین المللی جام فجر که از صبح امروز جمعه در اهواز آغاز شده با درخشش در حرکت دوضرب ، ضمن کسب مدال طلای این حرکت در رقابتی نزدیک با حریفانی از ترکیه و آذربایجان به عنوان قهرمانی دسته ۶۲ کیلوگرم رسید.

قهرمانی پشتونی در حرکت یکضرب درحالی بود که الهیار آبیشوف از آذربایجان، با مهار وزنه های ۱۱۴ و ۱۲۰ بالاتر از نماینده خوزستان در صدر جدول ایستاده بود. پشوتنی البته در یکضرب هر ۳ وزنه انتخابی را بالای سر برد و با حدنصاب ۱۱۸ کیلوگرم به کار خود خاتمه داد. دیگر وزنه بردار این وزن روبرت مانیا از رومانی بود که با مهار وزنه ۱۱۵ کیلوگرم به کار خود خاتمه داد و سوم شد.

با این حال در حرکت دوضرب، پشتونی بهتر از رقبا کار کرد و با مهار وزنه های ۱۳۸، ۱۴۵ و ۱۴۹ کیلوگرم، ضمن کسب مدال طلای این حرکت، با حدنصاب مجموع ۲۶۷ کیلوگرم قهرمان دسته ۶۲ کیلوگرم شد. در این وزن روبرت مانیا از رومانی با رکورد مجموع ۲۶۳ کیلوگرم دوم شد و الهیار آبیشوف از آذربایجان باوجود کسب مدال طلا در حرکت یکضرب، در مجموع با حدنصاب ۲۶۲ کیلوگرم روی سکوی سوم ایستاد.

نفرات برتر حرکت یکضرب:

الهیار آبیشوف (آذربایجان): ۱۲۰ کیلوگرم

یعقوب پشوتنی (خوزستان): ۱۱۸ کیلوگرم

روبرت مانیا (رومانی): ۱۱۵ کیلوگرم

نفرات برتر حرکت دوضرب:

یعقوب پشوتنی (خوزستان): ۱۴۹ کیلوگرم

روبرت مانیا (رومانی): ۱۴۸ کیلوگرم

الهیار آبیشوف (آذربایجان): ۱۴۲ کیلوگرم

رده بندی مجموع دسته ۶۲ کیلوگرم:

۱- یعقوب پشوتنی (خوزستان): یکضرب ۱۱۸، دوضرب ۱۴۹، مجموع ۲۶۷ کیلوگرم

۲- روبرت مانیا (رومانی): یکضرب ۱۱۵، دوضرب ۱۴۸، مجموع ۲۶۳ کیلوگرم

۳- الهیار آبیشوف (آذربایجان): یکضرب ۱۲۰، دوضرب ۱۴۲، مجموع ۲۶۲ کیلوگرم

۴- عیسی گنگور (ترکیه): یکضرب ۱۰۹، دوضرب ۱۲۵، مجموع ۲۳۴ کیلوگرم

در ادامه این رقابتها که به میزبانی اهواز در جریان است،‌ مصطفی زارعی وزنه بردار تیم جوانان کشورمان نیز در رقابت با ایهان رمضان از ترکیه، با اختلاف ۳ کیلوگرم به برتری رسید و ضمن کسب مدال طلای یکضرب و دوضرب، مدال طلای مجموع دسته ۶۹ کیلوگرم را نیز از آن خود کرد.

زارعی در حرکت یکضرب ۲ کیلوگرم و در حرکت دوضرب یک کیلوگرم بیشتر از وزنه بردار کشور ترکیه وزنه زد و در مجموع با حدنصاب ۲۸۱ کیلوگرم (۱۳۰ کیلوگرم یکضرب و ۱۵۱ کیلوگرم دوضرب) هر ۳ مدال طلا را از آن خود کرد. او برای افزایش حدنصاب مجموع خود دوبار دیگر برای مهار وزنه های ۱۵۸ و ۱۶۰ کیلوگرم در دوضرب تلاش کرد، اما موفق به مهار این وزنه ها نشد.

نفرات برتر حرکت یکضرب:

مصطفی زارعی (ایران): ۱۳۰ کیلوگرم

ایهان رمضان (ترکیه): ۱۲۸ کیلوگرم

شفیق جان (افغانستان): ۸۰ کیلوگرم

نفرات برتر حرکت دوضرب:

مصطفی زارعی (ایران): ۱۵۱ کیلوگرم

ایهان رمضان (ترکیه): ۱۵۰ کیلوگرم

شفیق جان (افغانستان): ۱۰۰ کیلوگرم

رده بندی مجموع دسته ۶۹ کیلوگرم:

۱- مصطفی زارعی (ایران): یکضرب ۱۳۰، دوضرب ۱۵۱، مجموع ۲۸۱ کیلوگرم

۲- ایهان رمضان (ترکیه): یکضرب ۱۲۸، دوضرب ۱۵۰، مجموع ۲۷۸ کیلوگرم

۳- شفیق جان (افغانستان): یکضرب ۸۰، دوضرب ۱۰۰، مجموع ۱۸۰ کیلوگرم

حسن گلپرور نماینده دسته ۵۶ کیلوگرم نیز ظهر امروز موفق شد عنوان قهرمانی این دسته در رقابتهای جام فجر را از آن خود کند.