گروهی از دختران مسلمان آمریکایی در مینیاپولیس، لباسی ورزشی برای شرکت در مسابقات بسکتبال طراحی کرده اند که هم با اعتقادات مذهبی آنها سازگار است و هم مناسبت رقابت های ورزشی است.

استفاده از لباس های مرسوم با دامن بلند، خطر افتادن را به همراه داشت. از سوی دیگر باز شدن روسری یا پوشش سر دختران هنگام مسابقه نیز سرعت آنها را کاهش می داد.

با وجود این، «مونا محمد» مربی این دختران ورزشکار آنها را به ادامه کار تشویق کرد. مونا محمد می گوید:« من به آنها می‌گویم شما می توانید هم زیبا باشید و هم در رشته های ورزشی فعالیت داشته باشید».

این دختران ورزشکار سرانجام با کمک گرفتن از دانشگاه مینسوتا توانستند یونیفورم خاص خودشان را طراحی کنند. در این لباس از طرح «تونیک» استفاده شده که تا زانو امتداد دارد و برای پوشاندن پاها نیز از ساق استفاده می شود.

لباس دیگری نیز به رنگ قرمز طراحی شده است که دخترها علاقه زیادی به آن دارند.

زبیده شفیع Zubeda Chaffee دختر بسکتبالیست چهارده ساله می گوید:« دیگر به جای روسری، روی خود بستکتبال تمرکز می‌کنیم».

دختر دوازده ساله ای به نام رایان علی Rayan Ali می گوید: «با این لباس ها می توانیم دربیل کراس اور انجام دهیم. با این لباس، تقریباً هر کاری می توانیم بکنیم». دختر دیگری به نام «امیره علی» Amira Ali می گوید:« نمی‌خواهم ظاهر عجیبی داشته باشم. می‌خواهم ظاهر خوبی داشته باشم، نه برای مردم، بلکه برای خودم».

بحث ها و فرصت ها منجر به افزایش توجه به مسئله لباس های ورزشی برای زنان و دختران مسلمان در سراسر دنیا شده است. تیم ملی بسکتبال زنان قطر، پارسال از شرکت در یک مسابقه بزرگ بین المللی انصراف داد، زیرا زنان اجازه نداشتن در مسابقات حجاب داشته باشند. این روزها قوانین بین المللی رو به تغییر است و فروشندگان اینترنتی نیز معتقدند بازار لباس های ورزشی مناسب برای زنان مسلمان، رو به رشد است.

دختران مسلمان آمریکایی در مینیاپولیس برای نمایش طراحی های لباس خود، نمایشگاه مد نیز برگزار کرده اند. (خبرگزاری صداوسیما)