به گزارش سوکا ، بر اساس نظرسنجی انجام شده نزدیک به ۶۰ درصد از کاربران در پاسخ به سئوالی درباره علت اصلی ناکامی کاروان ایران در ریو، به گزینه «ضعف در مدیریت کلان ورزش» رای دادند تا مشخص شود در سوال مطرح شده نظرسنجی ، کاربران بیشتر از هر چیز دیگری نوع مدیریت را در ناکامی کاروان ورزشی ایران در المپیک ۲۰۱۶ مقصر می دانند.

نتایج این نظرسنجی به این شرح است:

ضعف در مدیریت کلان ورزش: ۲۶۸۳ ( ۵۹٫۰۴% )

عدم سرمایه گذاری اصولی بر روی رشته های مدال آور: ۱۰۲۶ ( ۲۲٫۵۸% )

ساختار ضعیف ورزش قهرمانی ایران: ۵۱۹ ( ۱۱٫۴۲% )

عملکرد ورزشکاران: ۳۱۶ ( ۶٫۹۵% )

تعداد کل: ۴۵۴۴