به گزارش سوکا ورزشی ، روزنامه‌های امروز اسپانیا به صحبت‌های راموس و آنچلوتی در تمجید از رئال و همچنین وضعیت فعلی بارسلونا و بهبود عملکرد چندین بازیکن این تیم پرداخته اند. صحبت های راموس و آنچلوتی درباره ی رئال و همچنین بازگشت پیکه، آلبا و پدرو به روزهای خوبشان، تیتر اول روزنامه‌های امروز اسپانیا را به خود اختصاص داده است. روزنامه مارکا چاپ مادرید با تیتر “پیغامی از پادشاه: این تیم هیچ حد و حدودی نمی‌شناسد” به نقل صحبت‌های سرجیو راموس در تمجید از رئال پرداخته است.