به گزارش سوکا ورزشی ، روزنامه‌های امروز اسپانیا به جدایی قریب الوقوع کاسیاس از رئال و پیوستن آردا توران به بارسا پرداخته اند.

روزنامه مارکا چاپ مادرید با تیتر ” هدف پورتو” به احتمال پیوستن کاسیاس به پورتو پرداخته است:

روزنامه آ.اس چاپ مادرید با تیتر ” یک پای کاسیاس در پورتو” به احتمال پیوستن کاپیتان رئال به پورتو پرداخته است:

روزنامه موندو دپورتیوو با تیتر “خریداری شد” به انتقال آردا توران به بارسا پرداخته است: