به گزارش سوکا به نقل از صدا و سیما، نیلوفر مفاخری افزود: حتی الامکان از به کار بردن ترقه های پر سر و صدا بپرهیزید و در معرض این صداها قرار نگیرید زیرا انفجارهای ناشی از آن موجب تروما و ضربه صوتی به گوش می شود همچنین از شوخی های خطرناک از قبیل نزدیک کردن آتش به گوش پرهیز کنید.

رئیس انجمن شنوایی شناسی استان کردستان با اشاره به آمار کم شنوایی و ناشنوایی گفت: بر اساس هنجارهای بین المللی سازمان جهانی بهداشت از هر هزار کودک ۲ تا ۳ نفر کاهش شنوایی شدید دارند.

مفاخری افزود: در سال ۹۵ از حدود ۲۸۵هزار نوزاد غربالگری شده حدود ۷۲ کودک با افت شنوایی عمیق و ۱۱۴کودک با افت شنوایی متوسط و اختلالات گوش میانی شناسایی شدهاند همچنین تعداد آمار ناشنوایان استان کردستان حدود ۲ هزار و ۵۰۹ نفر است.

وی درباره صداهای ناهنجار در روزهای منتهی به چهارشنبه آخر سال گفت: در مواقع اجتناب ناپذیر در محیط های پر سر و صدا از قالبها و گوشیهای محافظ صدا استفاده شود تاحدودی از آسیب به گوش از این طریق بتوان جلوگیری کرد.