به گزارش سوکا ، گزارش تصویری عقد قرارداد وی با استقلال را در زیر مشاهده می کنید.