به گزارش سوکا ، احسان روزبهانی اعتقاد دارد ناداوری شکست او را رقم زد. او می گوید حتی یک مشت هم از حریف نخورد اما بازنده اعلام شد. به هر حال یک شکست و یک حذف دیگر برای کاروان ورزشی ایران رقم خورد.

در ادامه فریم هایی از مبارزه و شکست روزبهانی مقابل بوکسور هلندی می بینید: