بیش از دو سال از حادثه غم انگیزی که در آن مایکل شوماخر حین اسکی بازی در کوه های آلپ دچار حادثه شد و به کما رفت می گذرد. در این دو سال شوماخر در کما بود و حتی پس از اینکه به هوش آمد پیشرفت چندانی در درمان خود نشان نداد. اکنون که هزینه های کلان درمان او به سوژه رسانه ها تبدیل شده است خبر می رسد وزن وی به زیر ۴۵ کیلو رسیده است.

مرد افسانه ای فرمول یک حال و روز خوشی ندارد و به گفته برخی از پزشکان وی هرگز به وضعیت عادی برنمی گردد.

سایت اکسپرس با انتشار این خبر مدعی شد هزینه‌های درمان شوماخر اکنون از مرز ۱۲ میلیون پوند گذشته است.