در برنامه شب گذشته دورهمی قیمت به عنوان میهمان برنامه با سیامک انصاری گفت‌وگو کرد.