به گزارش سوکا ، محمودی در این بازی ۱۹ امتیاز برای ایران به دست آورد که تمام امتیازات او هم از اسپک‌ها بود. بعد از محمودی، آنتونی روژیر از فرانسه با ۱۸ امتیاز در رده دوم امتیاز آورترین بازیکنان قرار گرفت.

این بازیکن فرانسوی دو امتیاز را از دفاع روی تور و ۱۶ امتیاز را از اسپک به دست آورد.

میلاد عبادی پور ، دیگر ملی‌پوش ایران در این بازی ۱۴ امتیاز را به دست آورد. او در دیدار با کانادا هم عملکرد خوبی داشت.

کوین تیلیه با یک امتیاز کمتر از عبادی پور چهارمین بازیکن امتیاز آور این بازی شد.