به گزارش سوکا ، او بازگشت پر سر و صدایی به پرسپولیس داشت همان طور که جدایی پر سر و صدایی هم داشت. پیش از این مقرر شده بود وحید امیری بازیکن جدید پرسپولیس برای فصل آینده پیراهن شماره ۹ را بر تن کند اما با بازگشت طارمی این موضوع منتفی شد.

دیروز در جلسه ای که در تمرینات پرسپولیس بین خوردبین سرپرست پرسپولیس با طارمی و امیری برگزار شد قرار بر این شد که طارمی همان ۹ را بپوشد و امیری نیز شمار ۱۹ را بر تن کند.