به گزارش سوکا ، در ادامه تصویری از سوشا مکانی با شلوار جدیدش را مشاهده کنید.