به گزارش سوکا نما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، در این فیلم شعرخوانی صابر خراسانی در محضر مقام معظم رهبری را مشاهده کنید.