شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (2)

شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (۲)

ستاره ها و افراد قدیمی که شباهت بسیار زیادی به هم دارند و در برخی موارد عینا شبیه به هم می باشند. تصاویر زیر را مشاهده کنید تا متوجه شوید. 

 

الن دی جنرس و هنری دیوید ثورو، شاعر، فیلسوف و مورخ امریکایی متولد ۱۸۱۷
شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (2)جوزف جوردن- لویت و یک عکس قدیمی
شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (2)امینم و الکساندر سوروس
شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (2)ادی مورفی و ادی مورفی در عکس قدیمی ، گویی مورفی اکسیر جوانی نوشیده است!
شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (2)کریستین بل و گریگوری راسپوتین، دهقان و درمانگر روسی متولد ۱۸۶۹
شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (2)جی زی و مردی در محله هارلم نیویورک در سال ۱۹۳۹
شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (2)لئوناردو دیکاپریو و جودی زیپر، زنی در دهه ۱۹۶۰
شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (2)کیانو ریوز و بازیگر فرانسوی قرن ۱۹، پائول مونت
شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (2)کوئین لطیفه و زورا نیال هرستون، رمان نویس امریکایی متولد ۱۸۹۱
شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (2)جانی دپ و آرتور شوپنهاور، فیلسوف آلمانی که در سال ۱۸۶۰ فوت کرد
شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (2)مایکل جکسون و این نقاشی
شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (2)جاستین تیمبرلیک و این جنایتکار دوران قدیم
شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (2)ادرین برودی و جان لاک، فیلسوف و پزشک انگلیسی متولد ۱۶۳۲
شباهت عجیب ستاره ها با افراد قدیمی در تاریخ (2)