اینستاگردی این هفته اختصاص به عزاداری شام غریبان هنرمندان و وزرشکاران در صفحات اینستاگرامشان دارد.

لیندا کیانی:

علی اوجی :

سمانه پاکدل:

بهاره رهنما:

پریناز ایزدیار:

احمدرضا عابدزاده:

سحر قریشی:

علی دهکردی:

سید جواد رضویان:

الهام پاوه نژاد: