فرزاد حسنی مجری رادیو و تلویزیون با تکذیب اخبار منتشر شده در روزهای اخیر، اعلام کرد در یادداشتی که به زودی منتشر می‌کند به تمام حاشیه ها پاسخ خواهد داد و اتهامات وارد شده را از مراجع قضایی پیگیری می‌کند.