به گزارش سوکا ، علی کریمی در آستانه بازگشت به سپاهان است . پس از مهدی طارمی و رامین رضاییان این بار دیناموزاگرب هدیه را باز نکرده پس فرستاد. این باشگاه قرار بود پول رضایت نامه علی کریمی را که مبلغ ۳۰۰هزار یورو بود را به حساب سپاهان واریز کند و برای این پرداخت تا ۲ روز دیگر وقت دارد اما گویا دیناموزاگرب اصلا نمی خواهد این مبلغ را پرداخت کند و با همین بهانه قصد بر هم زدن ترانسفر را دارد. با این شرایط علی کریمی هم ظرف چند روز آینده برمی گردد تا برای سپاهان بازی کند