سوشا مکانی، دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس که به اتهام انتشار تصاویر خصوصی‌اش چند روزی در زندان اوین بود دقایقی پیش از زندان آزاد شد.

مکانی با ارائه وثیقه یک میلیارد تومانی و تأیید این وثیقه از زندان اوین آزاد شد.