سمانه پاکدل در روز عاشورای حسینی با انتشار عکسی از پرچم مزین به نام امام حسین علیه السلام اینستاگرام خود را به روز کرد.