به گزارش سوکا ؛ ملی پوشان والیبال ایران به دهکده بازی های المپیک رسیدند و اسکان یافتند. آنها سفری ۲۳ ساعته را پشت سر گذاشته اند.

فرهاد قائمی سرویس زن تیم ملی ایران در دهکده این رقابت ها از خود و هم تیمی هایش عکس سلفی گرفته است: