به گزارش سوکا ورزشی ، خامس رودریگز، سرخیو راموس و مودریچ، به دلیل مصدومیت نتوانستند همراه کاروان رئال به آلمان بروند و در کمپ والدبباس به تمرین پرداختند.آنها از مهمترین غایبان رئال در مصاف با شالکه هستند که تا دقایقی دیگر آغاز می شود. مودریچ و راموس تا کمتر از یک ماه دیگر و خامس رودریگز تا اواخر مارس، آماده بازی خواهند شد. خامس با گذاشتن این عکس در اینستاگرام خود نوشت :” روز به روز در حال بهتر شدن هستیم.”