به گزارش سوکا ؛ شهسواری که دومین حضور خود در المپیک را تجربه می کند این عکس را بر روی یکی ازتخته سنگ های معروف شهر ریو گرفته است، تخته سنگی که در روزهای اخیر میزبان ورزشکاران زیادی برای عکس و سلفی گرفتن بوده است.