به گزارش سوکا، فریبا کوثری ، تصویری از حضور خود و امیر جعفری در سئول منتشر کرد ونوشت:

این هم آخرین عکس از سفر ما به سئول.