سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (۱۵)

وقتی گذشته ها را مرور می کنیم احساس خوبی به ما منتقل می شود و حس نوستالژیک زنده خواهد شد. پس با هم سفر تصویری داشته باشیم به گذشته با تونل زمان. 

 

یک زن با یک یوزپلنگ حیوان خانگی خود در پارک بولونی کافه در پاریس، ۱۹۳۲ میلادی.

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)شاهزاده فوزیه (سمت چپ) همراه با خواهرش فائزه در اولین سفر اروپایی خود به سوئیس در ارتفاعات”سنت موریتز”در حال اسکی بازی؛ این عکس در سال ۱۹۳۵ برداشته شده است. حدود چهار سال پس از این عکس یعنی در ۲۵ آوریل ۱۹۳۹ مصادف با پنجم اردیبهشت سال ۱۳۱۷ هجری بنا به اعلامیه دربار ایران، درخواست خواستگاری رسمی رضاشاه پهلوی از پادشاه مصر برای ازدواج ولیعهد ایران با فوزیه پذیرفته شد.

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)یک خانواده ایرانی سال هزارو سیصد شمسی.

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)شرکت کنندگاه توردوفرانس در بین مسابقه به هم سیگار تعارف میکنند ۱۹۲۰ میلادی.

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)تصویر استیو جابز و بیل گیتس را در سال ۱۹۹۱ می بینید که روی یک فرش ایرانی نشسته اند.

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)ناصر حجازی و رودی فولر.

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)تا صد سال پیش که دستگاه های اتوماتیک اختراع نشده بود پین های بولینگ را بچه ها دوباره میچیدند.

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)برج تلفن استکهلم. این برج پنج هزار تلفن را به هم وصل میکرد.

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)پشت صحنه فیلم رابین هود در سال ۱۹۲۲ میلادی. داگلاس فیربنکس با یک بلندگوی بزرگ در حال صحبت کردن با عوامل اجرایی فیلم رابین هود است.

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)جین بوگاتی و بوگاتی رویال نوزده سی و دو.

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)مردی که یک دوچرخه برای عبور از روی آب اختراع کرده است. اوایل قرن بیستم دریاچه انقین در پاریس.

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)سربازان انگلیسی در طاق بستان کرمانشاه سال ۱۳۲۰ شمسی.

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)پاپ ژان پل دوم رهبر اسبق کاتولیک هاى جهان -قبل از پاپ شدن- مشغول اصلاح صورت در فضاى باز، ۱۹۰۸ میلادی.

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)مرد سیاهپوست توسط مردان سفیدپوست از اتوبوس بیرون کشیده میشود. سال ۱۹۴۳ میلادی.

سفر به گذشته ها با تونل زمان عکسهای قدیمی (15)