به گزارش سوکا، جزیره گینه نو که در اقیانوس آرام جنوبی در شمال استرالیا قرار دارد، دومین جزیره پهناور جهان محسوب می شود. قسمت غربی این جزیره متعلق به اندونزی و بقیه خاک آن را پاپوا گینه نو تشکیل می دهد. این منطقه دورافتاده جهان که گویی زمان در بیشتر نواحی آن متوقف شده به دلیل تنوع جغرافیایی مانند بهشتی گمشده است. برخی از نواحی مرکزی و فلات مرتفع پاپوا گینه نو به اندازه ای صعب العبور هستند که حتی سفر به این مناطق برای ماجراجویان واقعی هم دشوار است. در سال ۱۹۶۱ یکی از پسران نلسون راکفلر ، میلیونر مشهور و سیاستمدار آمریکایی در سفری ماجراجویانه به این منطقه مفقودالاثر شد. تنها چند سال بعد بود که برحسب تصادف مشخص شد افراد یکی از قبایل بومی پاپوا فرزند راکفلر را خورده اند. به دلیل تعدد قبایل در پاپوا گینه نو حدود ۸۵۰ زبان و لهجه متفاوت توسط ساکنان به کار برده می شود.

بیشتر عکس های این گزارش تصویری از National Geographic انتخاب شده و اثرTom Parker عکاس حرفه ای است. چند عکس هم جزو مجموعه Rita Willaert است.

۱- دونفر هولی ویگمن از اعضای قبیله ای که در فلات جنوبی پاپوا گینه نو در نزدیکی آبشار ایبا فوگو زندگی می کنند.

۲ – اعضای قبیله کاریم در منطقه رودخانه کاراواری پاپوا گینه نو.

۳ – رئیس قبیله کونمی در منطقه یوکوئیم پاپوا گینه نو.

۴ – اعضای قبیله ای در فلات های مرتفع مرکزی پاپوا گینه نو.

۵ – جنگجوی قبیله کوساره در دامنه های جنوبی کوهستان های سیسا پاپوا گینه نو.

۶ – مردان قبیله مایلولو پاپوا گینه نو.

۷ – چهره یک جنگجوی گوروکا پاپوا گینه نو.

۸ – مردان قبیله کوروایی در منطقه اسمات ، آنها و اعضای چند قبیله دیگر این منطقه شاید آخرین قبایل پاپوا گینه نوباشند که هنوز آدمخواری البته به شکلی تقریبا پنهان میانشان رواج دارد.

۹ – جنگجوی قبیله کاکونورو در فلات جنوبی پاپوا گینه نو.

۱۰ – یک مرد قبیله هولی در منطقه کوهستان هاگن پاپوا گینه نو.

گزارش بهرام افتخاری / سوکا