به گزارش سوکا از روابط عمومی شبکه یک، در شب شهادت امام محمد تقی(ع) به جای سریال گسل یک قسمت از مجموعه داستانی بازرس جو بعد از بخش خبری ساعت ۲۱ پخش می شود.