«حسین تراب‌نژاد» نویسنده این سریال گفت:‌ به تازگی مشغول نگارش سریالی به نام «قاعده بازی» هستم که قرار است در معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما ساخته شود.

وی درباره مضمون این سریال نیز بیان داشت:‌ موضوع اصلی «قاعده بازی» پیرامون شهرت و عوارض ناشی از آن و پشت پرده بازیگری است.

این نویسنده افزود: تاکنون بیست قسمت از این سریال نوشته شده است و حدود شش قسمت از آن باقی مانده است.

نویسنده سریال «شوق پرواز» با اشاره به لحن سریال خود نیز گفت:‌ سریال «قاعده بازی» لحن شیرینی دارد و امیدوارم به مذاق مخاطبان خوش بیاید.