صفحه طرفداران حاج قاسم سلیمانی در اینستاگرام تصویری از سردار سلیمانی در میان مدافعان حرم به اشتراک گذاشت.