به گزارش سوکا ، امروز یکی از بیمارستان های تهران شاهد حضور سردار قاسم سلیمانی بر بالین مدافع حرم امیرحسین حاجی نصیری بود.

منبع: مشرق