سردار آزمون در بیمارستان بستری شد!

سردار آزمون به دلیل مسمومیت، در بیمارستانی در کازان بستری شد. مهاجم ۱۹ ساله و ایرانی روبین کازان، سه شنبه شب به دلیل مسمومیت، همراه با مترجم خود به بیمارستانی در کازان رفت و برای ساعاتی بستری شد تا به شرایط اولیه برگردد. سردار آزمون در مورد بیماری خود می گوید:« برنج و مرغ خوردم و مسموم شدم. آمدم بیمارستان و ۴ تا سرم زدم تا کمی خوب شدم»

سردار آزمون

سایت تفریحی