ستاره های آینده دنیای مدلینگ و مد را بشناسید

ستاره های آینده دنیای مدلینگ و مد را بشناسید 

دختران جوان بسیاری اکنون مورد دقت برندهای برتر جهان برای مدلینگ میباشند و برای آنها آینده بسیار روشنی در این اساس پیش بینی میشود. در زمان فعلی دختران خانواده های معروف یا دخترانی که با نشان دادن لباس بدن نما بیکینی و لباس زیر خود هوادار جلب می‌کنند، سریع تر به شهرت دست می یابند.مجله «Vogue» از ده مدل جوان برتر را معرفی کرده که همۀ دختران معمولی می‌خواهند شبیه آنها باشند:

 

بویانا کرسمونویچ «Bojana Krsmanovic» مدل زاده صربستان با داشتن ۶۴ هزار دنبال کننده در اینستاگرام
ستاره های آینده دنیای مدلینگ و مد را بشناسیدهیلی کلاوسون «Hailey Clauson» از کشور آمریکا با داشتن ۲۷۵ هزار دنبال کننده در اینستاگرام
ستاره های آینده دنیای مدلینگ و مد را بشناسیدروبین مارجولاین از هلند با داشتن ۸۴ هزار دنبال کننده در اینستاگرام
ستاره های آینده دنیای مدلینگ و مد را بشناسیدکامیلا مورونه از آرژانتین با داشتن ۴۴۳ هزار دنبال کننده در اینستاگرام
ستاره های آینده دنیای مدلینگ و مد را بشناسیدشارارم دینیز از آنگولا با داشتن ۱۲۹ هزار دنبال کننده در اینستاگرام
ستاره های آینده دنیای مدلینگ و مد را بشناسیددانیلا براگا از برزیل با داشتن ۱۷۱ هزار دنبال کننده در اینستاگرام
ستاره های آینده دنیای مدلینگ و مد را بشناسیدجارا ماریانو از کشور آمریکا با داشتن ۲۰ هزار دنبال کننده در اینستاگرام
ستاره های آینده دنیای مدلینگ و مد را بشناسیدریچل هیلبرت از کشور آمریکا با داشتن ۳۸۱ هزار دنبال کننده در اینستاگرام
ستاره های آینده دنیای مدلینگ و مد را بشناسیدکلی هیل ، شهروند سوئد و استرالیا با داشتن ۴۱۸ هزار دنبال کننده در اینستاگرام
ستاره های آینده دنیای مدلینگ و مد را بشناسیدنینا اگدال از دانمارک با داشتن یک میلیون و ۲۰۰ هزار دنبال کننده در اینستاگرام
ستاره های آینده دنیای مدلینگ و مد را بشناسید

دختران مدلینگ جهان،دختران زیبای مدل در جهان،دختران آینده دنیای مدلینگ،ستاره های مدلینگ جهان